ФОНДАЦИЈА

.

.

Циљеви фондације:

Очување имена и дела Гроздане Олујић.

Афирмација књижевног дела и рада Гроздане Олујић, кроз подршку скуповима, симпозијумима, публикација који за тему имају књижевни (стваралачки, критички и преводилачки) рад Гроздане Олујић.

Додељивања награде из области књижевног прозног стваралаштва на српском језику подршка поједницима који раде мастер радове докторске дисертације о књижевном делу Олујић Гроздане, дајући на увид рукописе, књиге, преводе, фотографије, публикације. Очување радне средине (собе, библитеке, слике, скулптуре) у којим је живела и стварала Гроздана Олујић.