Приповедна проза

Збирке приповедака

.

Афричка љубичица, Марко Недић, Тања Крагујевић-Вујић (прир.), Београд: Народна књига, 1985.

.

Били су деца као и ти, прир. Зорана Опачић, Београд: Bookland, 2018.

.

Афричка љубичица и друге приче, Београд: СКЗ, 2019.

.

Ова збирка прича се састоји од  17 прича,  тематски подељених у 3 целине. Иако је свака прича фини психолошки кроки начина размишљања и психе њених протагониста. Један део прича се бави односима у браковим а на ивици распада или показују неспојивости  а која одржава партнере заједно инерцијом. У причи „Афричка љубичица“ јунак  преноси сву своју пажњу и осећања на биљку, афричку љубичицу с обзиром да их не може испољити према својој супрузи,

Вешта контрола стила и језика омогућава аутору да изнесе своје ставове без лутања или заплитања, за шта увек постоји опасност у делима са ослањањем на психологију. Њене приче су модерне без експериментисања која су данас модерна. Изнад свега оне су читљиве и наводе на размишљање. [S1] 

Vasa D. Mihailovich, Wold Literature Today 61., 1987, 655.

.

Приповедна проза ван збирки:

.

„La Violeta africana” (Афричка љубичица),  La Battana, no. 57, 1980.

„Трећи тањир”, Летопис Матице српске, год. 159, књ. 431, св. 4 (април 1983), стр. 587–597, 1983.

„Auf der langen, langen strasse – der gesichter” (На дугој, дугој улици – лица), Jugoslawische Erzahler der Gegenwart, Stuttgart: Reclam Verlag, 1962.

„Lahme Vögel” (Сакате птице), aus Barbara Sparing, Moderne jugoslawische Prosa, Berlin: Verlag Volk und Welt, 1969, 149–154.

„Leaves, Paths, Echoes” (Лишће, стазе, гласови), And the Stream Flews Down, India, New Delhi: Parag Prakastan, 1979.

„An African Violet” (Афричка љубичица), A Collection od International Writing 2PLUS2, Switzerland, Losana: Mylabris press, 1986.

„Das Spiel” (Игра), tr. Barbara Antkowiak, In: Milo Dor, Das schwarze licht, ÖBV, Beograd: Prosveta, 1990.

„The Game” (Игра), transl. by Christina Pribicevic-Zoric, Cimarron Review (Contemporary Yugoslavian Poetry and Prose in Translation), nо. 96–1991, pp. 53–56.

„On the long, long street – faces: a short story from Yugoslavia” (На дугој, дугој улици – лица), Pen International, Vol. XLIII, numb. 2, The International Pen Foundation, 1993, pp. 54–59

„On the long, long street – faces: a short story from Yugoslavia” (На дугој, дугој улици – лица), Stories from Yugoslavia: Serbia, Selected and translated by Dina Katon Ben-Zion, Israel, 1993.

„On the long, long street – faces” (На дугој, дугој улици – лица), In: Mid-American Review, Vol. XI, Number 1, 1997, pp. 247–254

„Афричка љубичица”, Рашка, год. 37, бр. 31, 1997,стр. 7–11.

„Трећи тањир”, у: Безгласни крик, савремена женска прича, Београд: Просвета, стр. 69–86.

„The African violet” (Афричка љубичица), In: The Prince of fire: an anthology of contemporary Serbian short stories, by Radmila Jovanović–Gorup; Nadežda Obradović, Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 1998.

„The Game” (Игра), translated by Christine Pribicevic-Zoric, P.E.N. International, London, Great Britain, 2001.

„Голо око”, у: Антологија српских књижевница, приредио Рајко Лукач, Zepter Book World, Београд, 2003.