Интервјуи

.

Књига интервјуа:

.

Писци о себи, Београд: Младо поколење, 1959.

.

Интервјуи у периодици:

.

„Лепота и човечност“, разговор Десанке Максимовић са Г. Олујић о књижевним питањима, Омладина, 9. XI 1955, 937.

„О интелектуалној активности, савременој литератури и др.“, разговор Исидоре Секулић са сарадником листа Г. Олујић, Млада култура,13. X 1955, IV, 36.

„Разговор Богдана Чиплића са Г. Олујић“, Омладина, 11. I, 1956, 946.

„Разговор Изета Сарајлића са сарадником листа Г. Олујић,  Омладина, 25. I 1956, XII, 948.

„Разговор Душана Костића са Г. Олујић“, Омладина,15. II 1956, XII, 951.

„Разговор Стевана Раичковића са сарадником листа Омладина“, Омладина, 8. II 1956, XII, 950.

„Зашто грдиш реку“, разговор Мире Алечковић са Г. Олујић, Млада култура, 9. II 1956, V, 42-43.

„Нова шанса романа: разговор са Радомиром Константиновићем о дијалогу у савременом роману“, Млада култура, 11. IV 1957, VI, 56.

 „Гласт савести лута“, разговор Милоша И. Бандића са Г. Олујић о литератури. Младост, 17. VII 1957, II, 40.

„О младој генерацији писаца у Словенији, аутобиографским елементима у његовим делима и др.“, разговор Ивана Потрча са Г. Олујић, Младост, 30. X 1957, II, 55.

„Песник туге и наде“, разговор са Владаном Десницом, Младост, 12. 2. 1958. III, 70.

„У трагању за смислом“, разговор Јована Видмара са Г. Олујић, Младост, 5. II 1958, III, 69.

„Трајање под небом наивности“, разговор Влатка Павлетића са Г. Олујић, Књижевне новине, 10. 1. 1958. IX, 59-60.

„Трајање под небом наивности: сусрет са Влатком Павлетићем“. Књижевне новине, 10. 1. 1958. IX, 59-60.

„Бити и истрајати: О животу и раду Исидоре Секулић“,  Младост, 9.4.1958, III, 78. „Одрицање и рад: из разговора са Исидором Секулић“, Књижевне новине, 18.4. 1958, IX, 66.

„Весна Парун о себи“, разговор са Г. Олујић, Младост, 23. 4. 1958, III, 80.

„Разговор Душана Матића са Грозданом Олујић“, Младост, 25. 6. III, 1958, 89.

 „Разговор Добрице Ћосића са Грозданом Олујић“, Младост, 1.1. 1959, IV, 116.

„Разговор Блажета Конеског са Грозданом Олујић“, Младост, 4.3.1959, IV, 125.

„Разговор Џаинедре Кумар са Грозданом Олујић“, Младост, 20. 7. 1960, V, 197.

„О књижевној делатности Гроздане Олујић“, разговор вођен са Јозом Пуљизевићем Телеграм, 11. 10. 1963, IV, 181.

„Edwards, Lovet: Траже се дела о савременом животу“, Разговор водила Гроздана Олујић, Борба, 30. 1. 1966, XXXI, 28.

„Судбина индијске жене у прози Амрите Притам“, Багдала, 1969, XI, 120, 14-15. (разговор са сарадником листа).

.

Интервјуи са Грозданом Олујић:

.

„У почетку беше реч“ (разговор водила Радмила Гикић), Луча, 26 (2017), 1, 133-136.

„Мала орахова љуска“ (разговор водио Зоран Радисављевић), Политика, 100, бр. 32392, 11. 1. 2004, str. B4.

„Љубав помера планине“ (разговор водио Зоран Радисављевић), Полиитика,  99, бр. 32046 (23.01.2003.), A15

„Власт не воли огледала“ (разговор водила Љубинка Миличић), Борба, 72, 203, 17.

„Излет у сан“ (разговор водио Зоран Радосављевић), Политика, 91, 29123, 1994, 18.

„Književnost je priča koju čovek, od kada zna za sebe, govori samome sebi i drugima da bi se utešio, da bi zaboravio na strah“ (razgovor vodila Mileva Čičulić), Став, 1977, 3, бр. 9, 26-29.

„Књиге имају своју судбину“ (разговор водила Зорана Опачић), Летопис Матице српске, 186 (2010), 485, 5, 925-942.

Poetika nežnosti Mire Sandić – Изложба “Мира и Сава Сандић”, поруке, анималистичка пластика, изложбу отвара Гроздана Олујић (4. нов.).

Мilić od Mačve ili  Srbija ponovo pronađena- рукопис

Milić od Mačve – koreni jave- koreni sna  Milića od Mačve- рукопис