Есеји и чланци

.

.

„Свевидеће око ближњих“, Књижевне новине, 17. 7. 1959, X, 97.

 „Деликвенција и филм“, НИН, 8. 5. 1960, I, 487.

 „Телевизор зле краљице“, Политика, 4. 9. 1960, LVII, 16877. Култура – уметност, IV, 178. О осавремењивању бајки.

„Лексикон је уступио место споменару“, Политика, 16. 10. 1960,  LVII, 16913. Култура – уметност IV, 184.

 „Празнине које опомињу – О недостатку љубавног, породичног, забавног и омладинског романа у нашој савременој литератури.“, Политика, 4. 3. 1962, LIX, 17386. Култура – уметност, VI, 256.

„Сумрак трагедије“, Политика, 5. 5. 1963, LX, 17807. Култура – уметност VII, 516.

„Нове могућности: о савременом југословенском роману“, Побједа, 29. 11. 1964, XXI, 2362.

 „Ко је био Димитрије Митриновић?“, Борба, 12. 6. 1966, XXXI, 159.

 „Како појести песму или о једном виду савремене америчке поезије“, Борба, 30. 12. 1972, LI, 360.

„Херојска фантастика Оље Ивањицки“, Борба, 11. 5. 1974.

„Љубодраг Јанковић“, Борба, 1. 6. 1974, LIII, 147.

„Јован Сивачки“, Борба, 23. 11. 1974, LII, 322.

 „Проблем идентитета личности у делу Вирџиније Вулф“, Књижевност, год. XXX, књ. LXI, св. 11/12, нов. –децембар 1975, стр. 482–500.

„Ткање живота Томаса Вулфа“, поговор у: Томас Вулф, Ткање живота, Београд: Рад, 1976.

„Literatura i vreme“  (Literature and Time), Kultura, 36/37, 1977, 167–176, www.zaprokul.org.yu/kultura/bibl_k1.html

 „Пандите, учене жене Индије“, Борба, 2. 7. 1977, LV, 179.

„Двојна природа уметности“,  Култура,  13–22.

„Логика пакла Франца Кафке“, Трећи програм, пролеће 1977, стр. 297–306.

„Hiljadu lica Indije“ (Thousand Faces of India), Kultura, 1979, 45/46, 104–114, www.zaprokul.org.yu/kultura/bibl_k1.html

„Пронађено време Марсела Пруста“, поговор у: Марсел Пруст, Једна Сванова љубав, Београд: Рад, 1979, стр. 213–221.

„Хиљаду лица Индије“, предговор антологији Призивање светлости, Београд: Рад, 1980 стр. 7–50.

„Крилати точак времена“, б. г. стр. 140–150.

„Поетика бајке“, Детињство, Нови Сад, год. VII, бр. 3, 1981, стр. 31–38.

 „Крилати точак времена“, Градина, 1984, XIX, 3, 37–44.

„Алхемија сна Мерсада Бербера“, Књижевне новине, 41, 1. 2. 1989, 769.

„Мултимедијалност као будућност или прилог одбрани књиге“,  Детињство, Нови Сад, 1997, год. XXIII, бр. 3, стр. 9–12.

 „Одбрана писане речи“, Политика, 96, бр. 30794, 17.07.1999, стр. 14.

„Фантастика у књижевности за децу или сан о ружи и лептиру“, Детињство, Нови Сад,  год. XXVI, 2000, бр. 1–2, стр. 4–8.

 „Алхемија светлости Љубе Поповића“, Свеске, год. 11, бр. 57–58, 2001, стр. 205–209.

„Метафоре љубави“, предговор Антологији љубавних бајки света, Београд: СКЗ, 2001.

„Светлосне фантазмагорије Воје Станића“, Свеске, год. 13, бр. 57–58, 2002, стр. 180–187.

„Пронађено време Марсела Пруста“, поговор у: Марсел Пруст, Једна Сванова љубав, Београд: Хабитус, 2004.

 „Поетика бајке“, Браничево, 50, 2, април-јун, 161-169.

„Међужанровски односи: бајка и фантастична прича“, Узданица, Јагодина, пролеће–јесен 2006, год. III, бр. 1–2, стр. 81–87.

.

Оцене и прикази

.

“Добар дан, туго“, рецензија. Млада култура, 1955, IV, 34, 15. септембар, 6.

Градитељи свијета Стефана Цвајга“, (приказ) Омладина, 31. VIII 1955, XI, 927.

„Рамоус  Освалдо,  Вријеме   ноћних  лептира“  (приказ),  Слободна  Далмација,   27.   VIII

1955, XIII, 3276.

 „Војислав Кузмановић: Петар на пијеску“ (приказ), Млада култура, 13. V 1956, V, 45.

„Бранко В. Радичевић: Вечита пешадија“ (приказ), Млада култура, 14. II 1957, VI, 52.

 „Светлана Велмар Јанковић: Ожиљак“ (приказ), Млада култура, 6. VI 1957, VI, 60-61.

„Деликвенција и филм“, НИН, 8. 5. 1960, I, 487.

„John Wain: О младој генерацији енглеских писаца“, разговор са Грозданом Олујић,

НИН, 26. 6. 1960, X, 494.

 „Најезда младих“, Политика, 13. 11. 1960, LVII, 16937. Култура – уметност IV, 811.

 „Erskine Caldwell: о себи, књижевности и Америци“, разговор са Г. Олујић. НИН, 26. 2.

1961, XI, 529