Антологије и преводилачки рад

.

Антологије

.

Призивање светлости,Антологија савремене поезије Индије, Београд: Рад, 1980

Антологијa љубавних бајки света, Београд: СКЗ, 2001; 2019. (друго издање)

.

Преводилачки рад

.

Норман Казенс, „Компјутер и песник“, прев. Гроздана Олујић, Култура, 30-31, 1975,  62-64.

Притам Амрита, „Канџак“, прев. Гроздана Олујић, Политика, 16. 9. 1975, LXXII, 22262.

Sluckis, Mikolas, „Osmeh“, прев. Гроздана Олујић, Младост, 27. 6. 1968, 1961.

Притам Амрита, „Канџак“, прев. Гроздана Олујић, Багдала, 1969, XI, 120, 21.

Еген Арнљот, Песме, прев. Гроздана Олујић. Багдала, 1969, XI, 129, 14-15.

Кармен Наранхо, „Тугованка за дечака Хумана Емануела“, прев. Гроздана Олујић, Политика, 15. 10. 1970. LXIX, 21204.

Хуа Линг Ниех, „Зелено дрво је мртво“, прев. (са белешком о писцу) Гроздана Олујић. Политика, 4. 6. 1972, LXIX, 21071.

Томас Вулф, Ткање живота. прев. Илић, Вера и Олујић, Гроздана. Београд: Рад, 1976.

Richard Brautigan, „У соку лубенице“, прев. Гроздана Олујић, Политика, 23. 5. 1976, LXXIII, 22496.

Амрита Притам, Тај човек, избор и превод Гроздана Олујић. Београд: Рад, 1977.

Вилијам Кенеди, Коров, превела Гроздана Олујић, Београд: Народна књига, 1987.

Пол Енгл, „Крагујевац, Србија, Југославија“, прев. Гроздана Олујић. Кораци, 1990, 24, 9-10, стр. 518.