Књижевност за децу

Збирке бајки:

.

Седефна ружа и друге бајке,Загреб: Младост, 1979.

.

Небеска река и друге бајке, Загреб: Младост, 1984.

.

У свом овом ткању њено књижевног искуства омогућава да се оствари више од пуке варијације на задату тему: као и Борхес она га користи као сировину, као полазиште, за маштање, као асоцијацију која је понекад једва приметна. Гроздана Олујић, на пример, прикључује своју „Небеску реку“ легенди о настанку дуге; свет чаробних бића постаје богатији за дечака претвореног у кап воде; у свет плаве птице, плавог лабуда, плавог зеца улази њен сопствени плави јелен; бајка о златној краби надовезује се на бајку о златној рибици; бајка о принцу који се претвара у жабу има свој пандан у бајци о локвању….
Гроздана Олујић је веома спретан аутор али је њена машта тако добро одмерена да њене фантазије чини веома убедљивим. Ово је увек случај са правим писцима бајки. Она такође показује и завидан степен књижевне културе и без икаквог напора испреда своју приповедачку нит. Као што је раније својим првим романом везивана за име Франсоаз Саган, сада, после књига бајки, она постаје Југословенска Астрид Линдгрен
М. Витезовић, Yugoslav Author Agency.

.

Камен који је летео и друге бајке, Београд: БИГЗ, 2002.

.

Вилењакова тајна и друге бајке, Београд: СКЗ, 2003.

.

Снежни цвет и друге бајке, Београд: Bookland, 2004.

.

Јастук који је памтио снове и друге бајке, Београд: Bookland, 2007.

.

Олданини вртови,  Београд: Bookland, 2008.

.

.

Сабране бајке, прир. Зорана Опачић, Библиотека Мали принц, књ. 1, Београд: Учитељски факултет, 2011.

.

Напомена: Збирке бајки издате су у Русији, Украјини, Литванији, Словачкој, Чешкој, Немачкој, Пољској, Кини, Тајвану, Словенији, Македонији, Индији – на енглеском, панџаби, хинди и орија језику, у Израелу, САД, Великој Британији, Грчкој, Румунији, Турској. Преведене су, такође, на русински и мађарски језик, a две бајке преведене су и на италијански језик.

.

Роман бајка:

.

Звездане луталице, Београд: Просвета, 1987.

Стиче се утисак да Олујић ствара своје бајке превасходно за одрасле читаоце, јер одрасли могу лако себе да замисле како путују кроз небеске пределе као и јунак ове књиге, млади Марко. Дечакова потрага за „сребрном ружом која у себи има заборављену, изгубљену реч“ може се упоредити са потрагом за Светим гралом. Мада су околности другачије, циљ мита и замишљеног небеског путовања је исти: наћи одговоре на питања морала. И одговори који се налазе су слични, мада нужно спуштени на ниво разумевања једног детета.
Васа Д. Михаиловић
World Literature Today, св. 62, бр. 3 (1988), стр. 480

.

Поновљена издања:

.

Звездане луталице, Београд: Bookland, 2002.

Звездане луталице, Чачак: Пчелица, 2011.

.

Издања избора бајки:

.

Небеска река и друге бајке, Загреб: Младост, 1984. (и издање 1986).

Бајке, лектира за 4. разред основне школе, избор и поговор Воја Марјановић, Београд: Нолит, 1987. (издања 1988, 1989, 1990, 1991).

Принц облака, избор бајки, изабрала и приредила Оливера Шијачки, Нови Сад: Завод за издавање уџбеника, 1988.

Бајке, приредио Велимир Милошевић, Сарајево: „Веселин Маслеша”, 1988.

Принц облака, Млади дани, приредио Велимир Милошевић, Сарајево: Свјетлост, 1990.

Бајке, изабрао и приредио Воја Марјановић, Београд: Нолит (и издање 1992).

Принц облака, избор бајки, изабрала и приредила Оливера Шијачки, Нови Сад: Знање, 1992.

Принц облака, избор бајки, изабрала и приредила Оливера Шијачки, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1992. (издања 1994, 1995, 1997, 1999, 2003, 2006).

Месечев цвет, бајке, приредила Оливера Шијачки, Нови Сад: Змај, 1995. (издања 1996, 1997, 1998).

Дечак и принцеза и друге бајке, Нови Сад: Матица српска, 1996.

Седефна ружа, Нови Сад: Инг, 1996.

Маслачак, поговор Љиљана Мађаревић, Нови Сад: Образовање, 1996.

Небеска река и друге бајке, Пожега: Епоха, 1996.

Белутак, Нови Сад: Школска књига, 1997; 2007.

Златокоса и друге бајке, Нови Сад: Ризница лепих речи, 1997; 2002; 2007.

Принц облака, изабрала и приредила Оливера Шијачки, Београд: Завод за уџбенике, 1997.(2003; 2007)

Брег светлости: бајке, приредио Андреј Чипкар, Нови Сад: Тодор, 1997.

Белутак, Нови Сад: Школска књига (лектира за 4. разред), 1997.

Златни тањир и друге бајке, поговор Зорица Турјачанин, Бања Лука: Глас српски, 1998.

Седефна ружа, приредио Драган Лакићевић, Београд: Bookland, 1998.

Месечев цвет, бајке, приредила Оливера Шијачки, Нови Сад: ИТП Змај, 1998.

Галебова стена, приредио Никола Страјнић, лектира за 4. разред осн. школе, Београд: Драганић, 2001. (и изд. 2002, 2005, 2007).

Небеска река и друге бајке, приредио Драган Лакићевић, Београд: Bookland, 2001. 

Златни тањир, (лектира за основну школу), Нови Сад: ЗД+, 2002.

Златокоса, избор Ласло Блашковић, Нови Сад: Ризница златних речи, 2002.

Вилењакова тајна и друге бајке, избор и поговор Марко Недић, Београд: СКЗ, 2003.

Седефна ружа, избор Нада Јанковић, Ваљево: Мерлин компани, 2003.

Бајке (избор), школска лектира за 5. разред основне школе, приредио Цвијетин Ристановић, Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004.

Галебова стена, избор Никола Страјнић, Београд: Драганић, 2005. (и 2007).

Белутак, Нови Сад: Школска књига, 2007.

Дивно чудо, приредио Ласло Блашковић, Нови Сад: Ризница лепих речи, 2008.

Чаробна метла, Нови Сад: Знање, 2008.

Вилина кутијица, Београд: Српска школа, 2008.

Олданини вртови, приредио Драган Лакићевић, Београд: Bookland, 2008.

Волшебноја метла, (на руском), Подгорица, Народна књига, 2009.

Чаробна метла, избор Ружица Ватиница, Нови Сад: Знање, 2009.

Небеска река, избор Драган Лакићевић Београд: Bookland, 2009.

Дечак који је тражио срећу, Нови Сад: Дневник, 2010.

Бајке за памћење, избор Радмила Гикић-Петровић, Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства, 2012.

Татагина деца, избор Радмила Гикић-Петровић, Нови Сад: Орион спирит, 2014.

Патуљков венац и друге бајке, Чачак: Пчелица, 2014; 2019.

Вилина кутијица, приредила Зорана Опачић, Београд: ЈРЈ, 2015.

Чаробна птица, приредио Ранко Павловић, Бањалука: Арт сцена, 2016.

Камен који је летео, Горњи Милановац: Призма, 2018.

Снови из Вилне кутијице, Београд: БИГЗ, 2018.

У земљи сребрних бреза (група аутора), Београд: Вулкан–знање, 2018.

Стакларева љубав, (група аутора), Нови Сад: Ризница лепих речи, 2019.

.

Бајке ван збирки:

.

„Dangdai Waiguo Ertongg Wengxie Zuopinhuan-Tong Hua Juan”  (Златна краба), Anthology of the World Fairy Tales, превод на кинески Liu Xin Quan, Кина, 1983.

The Mirror” (Огледало), translated by J. Kessler, Translation, Columbia University Journal of Literary Translation, Vol. XI, Fall 1983, New York, USA.

„Татагина деца”, Улазница, год. 18. бр. 95, 1984,стр. 13–16.

„The Seagulls` Rock” (Галебова стена), Margin 8, Issue 5, A Quarterly Magazine for Imaginative Writing and Ideas, Edited by Robin Magowan and walter Perree, Scotland, 1989, pp. 54–57.

„The Bewitched Burr and Other Tales” (Зачарани чичак и друге бајке), In: Conjunctions, Fables, Yarns, Fairy Tales, Edited by Bradford Morrow, 8, spring 1992; ww.conjunctions.com/conj18.htm

„Звоно које је опомињало”, Мали Невен, бр. 111 (дец. 1995), стр. 24–27.

„О ораху, једној Минги и осталом”, у: Слободан Ж. Марковић, Златна књига (антологија књижевног стваралаштва за младе), Београд: Просвета, 1996, стр. 157–166.

„Месечев цвет”, у: Драгољуб Јекнић, Антологија српске књижевности за децу, 2 књига (Приче), Београд: МАК, 1996, стр. 310–305.

„Златопрста”, Алманах, Сомбор: Учитељски факултет, 1998, стр. 260.

 „Бајка о воденом цвету”, „Сунчево дрвце”, „Бајка о листу” (за Мали Невен из необјављених рукописа Гроздане Олујић), Мали Невен, бр. 151 (сеп. 1999), стр. 18–19.

„Мирунин вео”, у: Тиодор Росић, Вилинске приче, Ниш: Бајка, 2003, стр. 155–164. „Патуљков венац”, у: Тиодор Росић, Патуљци и дивови, Ниш: Бајка, 2004,  стр. 14–19.

.

.